Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE
Nr. ................. din data de ...................

I.Partile contractante:
Societatea CLASSY MOMENTS SRL, cu sediul (punct de lucru) in Intrarea Eliza Moroiu nr. 7, parter, Ap. 2, Sector 4, Bucuresti inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/3087/2012 CIF: RO29930559 tel. 0725173730, 0725238464, email: office@classyromania.com, pentru agentia de turism organizatoare CLASSY ROMANIA, titulara a Licentei de turism nr 727/ 22.01.2019 in calitate de agenţie de turism ORGANIZATOARE Si 

Dl./dna. .........................................................................................................., domiciliat/domiciliata in ................................................................................................................................ in calitate de Calator si/sau REPREZENTANT pentru SC …................................., Cod Fiscal ….................................., Nr. RC. …..........................., adresa: …..............................................................., denumit in continuare Calatorul
Au convenit, de comun acord si cunoscand toate conditiile, la incheierea prezentului contract.
II. Obiectul contractului
2.1. Il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
a. Pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre CLASSY ROMANIA in calitate de agentie organizatoare;
b. Pachetul de servicii este vandut de CLASSY ROMANIA in calitate de agentie intermediara, in contul agentiei organizatoare (*este mentionata in Tabel 1./rubrica Touroperator 1.1.b.).

2.2. Servicii contractate / numar de persoane/ nume si prenume beneficiari:
DESTINATIE:
HOTEL/CAMERA: Nr. nopti:

MASA: Pret/pers./sejur:

PERIOADA: PRET TOTAL SERVICII:

*SERVICII INCLUSE:
OBS: (se mentioneaza daca turistul ia mai multe camere, nu doreste asigurare STORNO, MEDICALA etc.)
* Organizator: 1.1. b.
SC ……………………………….…………..…… SRL, cu sediul in ……………………………………………………, tel. …………………….. email……………………… CUI…………….........., J……/……..../……………., titulara licentei de turism…………/…………., Polita de Asigurare emisa de …………………..seria ….…..nr…………………. privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turist.

2.3. In momenul incheierii contractului, călătorii au posibilitatea de a alege sa incheie si asigurarea facultativa (medicala, storno sau travel) care sa acopere costurile incetarii contractului din proprie initiativa sau costurile de asistenta medicala, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, boala sau deces. Acestia isi manifesta urmatoarele optiuni, prin scrierea numelui si in clar si semnatura.
NU doresc sa inchei                 □ asigurare storno                □   asigurare medicala                   □   asigurare travel
DORESC sa inchei asigurare
□ storno, pentru călătorii: ........................................................................................................................................................................
□ medicala, pentru călătorii: ....................................................................................................................................................................
□ travel, pentru călătorii: .........................................................................................................................................................................
Semnatura {CustomerName}     _____________________________________

2.4. Nu intra in domeniul de aplicare a prezentului contract si nici nu sunt acoperite de asigurare impotriva insolventei Organizatorului, urmatoarele:
2.4.1. pachetele şi serviciile de calatorie asociate care dureaza mai putin de 24 de ore, cu exceptia situatiei in care acestea includ cazare peste noapte; 
2.4.2. pachetele oferite şi serviciile de calatorie asociate facilitate ocazional şi pe o baza nonprofit şi numai unui grup restrans de calatori;
2.4.3. pachetele şi serviciile de calatorie asociate achizitionate in temeiul unui acord general pentru organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat intre un comerciant şi o alta persoana fizica sau juridica ce actioneaza din motive legate de activitatea sa comerciala, afacerea, meseria sau profesia sa;  
2.4.4. Orice combinatie de servicii de calatorie care, potrivit legii, nu este un pachet si nici servicii de calatorie asociate;
2.4.5. Serviciile de calatorie simple, respectiv oricare din urmatoarele tipuri de servicii de calatorie care nu sunt o combinatie, astfel cum sunt enumerate la pct.15, art.3 in Ordonanta nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie şi serviciile de calatorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.728/23.08.2018:
a) transportul de pasageri;
b) cazarea care nu face parte intrinseca din transportul de pasageri şi care este realizata in alt scop decat cel rezidential;
c) inchirierea de autoturisme, de alte autovehicule in intelesul sectiunii 2 cap. I pct. 3 lit. a) din Reglementarile privind omologarea de tip şi eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor şi locuintei nr. 211/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau de motociclete in conformitate cu art. 6 pct. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru care este necesar un permis de conducere;
d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinseca a unui serviciu de calatorie in intelesul lit. a)-c), care pot fi, de exemplu: vanzarea de bilete pentru concerte, evenimente sportive, excursii sau parcuri tematice, vizite cu ghid, abonamente de schi și inchirierea de echipament sportiv precum echipamentul de schi, servicii de agrement sau tratamente balneare, etc.
III. Pretul si modalitati de plata
3.1. Pretul total al pachetului de servicii de călătorie descrise mai sus este de ……………
3.2 Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva; enumerarea este doar exemplificativa.
3.3. Modalitati de plata
3.3.1 Plata se poate face in EUR sau in RON la cursul de referinta a BNR+2% din ziua emiterii facturii. Pachetele se pot achita:
- prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura
BANCA TRANSILVANIA
IBAN-Cont RON    RO55BTRLRONCRT0315250801
IBAN-Cont EURO  RO05BTRLEURCRT0315250801
- cash/card – la sediul punctului de lucru
- link de plata – Eu Platesc 
Plata serviciilor de călătorie interne se poate efectua si cu vouchere de vacanta (Edenred/Sodexo/Cheque Vacances). Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
IV. Termene de plata
4.1 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de călătorie, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat.
4.2 Conditiile standard sunt: la inscriere se achita un avans de 30% din pretul pachetului, urmand ca plata finala sa se faca cu pana la 21 de zile inainte de plecare. Insa acestea vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 4.1 de mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta, rezumat sau anexele contractului. 
4.3 Nerespectarea de catre Călător a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism sa rezilieze contractul fara notificare in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
4.4 Pentru asigurarile de calatorie, plata se va efectua in avans, inainte de eliberarea asigurarilor.
V. Conditii Generale
Agenția de turism organizatoare este societatea CLASSY MOMENTS SRL, cu sediul (punct de lucru) in Intrarea Eliza Moroiu nr. 7, parter, Ap. 2, Sector 4, Bucuresti inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/3087/2012, CIF: 29930559 tel. 0725173730, 0725238464, email office@classyromania.com, titular al licentei de turism nr. 727/ 22.01.2019 si polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria IF-i, NR. 3982/20.12.2023, valabila pana la data 14.01.2025, emisa de catre Societatea de Asigurare – GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA. Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism Classy Romania (www.ClassyRomania.com).  Călătorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea competenta - Ministerul Turismului - Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, e-mail: registratura@mturism.ro, in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentiei de turism organizatoare.

VI. Drepturile si obligatiile Agentiei
6.1 Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.
6.2 Agentia de turism organizatoare se obliga sa informeze călătorul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.
6.3 Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul de călătorie in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica călătorii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. 
6.4 Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse in contract. In situatia in care programul de călătorie a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
6.5 Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare. Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru orice erori ce îi apartin, facute in sistemele de rezervari ale agentiei partenerilor.
6.6 Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si călătorul a fost informat in scris cu privire la modificare.
6.7. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana/terestra, Compania de transport, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de calatorie. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avionului/trenului/autocarului la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania de transport este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de sejur turistic, acestea fiind destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. Agentia nu poate fi facuta raspunzatoare pentru modificarile de orar/ruta/traseu ale transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul dintre calator si Transportator.
6.8. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. Alteori, destul de frecvent si prin simetrie, linia de croaziera poate modifica categoria cabinei (in special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabina superioara ca si cea rezervata initial (cabina exterioara / balcon in loc de cabina interioara, suita in loc de balcon etc.), operatie denumita upgrade, caz in care calatorul nu va trebui sa plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei.
6.9. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate. In cazul oferirii unor servicii turistice de calitate superioara celor achizitionate initial, cu titlu gratuit, calatorul informat intelege sa le accepte, fara alte pretentii;
b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice.
6.10. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora cf. legii sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accidente, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. 
Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze contravaloarea serviciilor achizitionate.
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata calatorului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3>1 zile inainte de data plecarii, calatorul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
6.11. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, sms, whatsapp etc.), cu cel putin 10>1 zi inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
d) de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial

VII. Drepturile si obligatiile Calatorului
7.1 Călătorul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului contract, călătorul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
7.2 Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui contract. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea "Pretul nu include", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori.
7.3 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de călători, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
7.4. In cazul in care Calatorul nu poate sa mai participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul (daca este posibil), unei terte persoane (cesionar) care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 15 zile inaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la calatoria calatorica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliaza contractul cu Calatorul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul calator. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
7.4.1. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
7.5 Călătorulul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a călătorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract. In cazul in care călătorul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte agentia de turism organizatoare inainte de achizitionarea pachetului, iar agentia organizatoare, pe baza informațiilor primate de la călător, trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a călătorie sau vacanate, luand in considerare nevoile acestuia.
7.6 Călătorul are obligatia sa verifice documentele de călătorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile contractuale.
7.7 Călătorul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie de clasificarea hotelului si de destinatie. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, calatorul ia act si este de acord cu aceasta.
7.8 Călătorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
7.9 Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in totalitate sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. 6, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
7.10 In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. 6 din prezentul contract si incheierea unui nou contract.
7.11 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. Calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), calatorul are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: www.mae.ro, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
7.11.1 In cazul calatoriilor in destinatii exotice, Calatorul se obliga sa cunoasca foarte bine conditiile de calatorie in destinatia solicitata, sa se asigure ca indeplineste legal formalitatile vamale/de trecere a frontierei, ca este necesar sa faca niste vaccinuri (daca le poate face,cand sa le faca) pentru unele dintre aceste destinatii exotice, ca trebuie sa-si obtina viza turistica si de calatorie in nume personal, sa cunoasca conditiile de calatorie a minorilor, altor restrictii de viza sau propriul istoric al calatoriilor anterioare care ar putea afecta trecerea frontierei etc. Calatorul trebuie sa stie ca Agentia nu poate intermedia si nu are obligatia de a obtine vize turistice in numele acestuia.
7.12 Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

VIII. Modificarea pretului contractului
8.1 Pretul pachetului de servicii de călătorie este stabilit prin contract. 
Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata călătorului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.
Călătorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii de călătorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare.
8.2 Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele cturistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism organizatoare va trimite călătorului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului. 

XI. Renuntari, penalizari, despagubiri
11.1 Călătorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care călătorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat sa plateasca Agentiei de turism organizatoare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.
11.2 Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau orice alt element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
11.3 Conditiile de anulare difera in functie de tipul pachetului de servicii de călătorie comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in oferta aferenta produsului vandut. Conditiile standard sunt:
a) 50% daca anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 80% daca anularea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% daca anularea se face:
- nu se prezinta la program;
- intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii);
- in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;
- in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate. Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la cap. 3, art. 3.1., in prezentul contract
-in cazul in care călătorul a achizitionat pachetul de servicii de călătorie  din cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care călătorul solicita renuntarea.
11.4 Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.
11.5 In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.
11.6 In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 
11.7 In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
11.8 Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
11.9 Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargo international, epidemii, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
11.10 Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
11.11 In cazul in care din motive independente de Agentia de turism organizatoare, călătorul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse in pachet, Agentia de turism va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.

X. Reclamatii si litigii, asistenta călătorilor si răspunderea contractuală
10.1.Calatorul informeaza Agentia, fara intarzieri nejustificate, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi, in nume personal, o sesizare in scris Prestatorului de servicii, la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si Prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului, companiei aeriene, organizatorului de excursii locale, companiei de transferuri etc.). Calatorul este totodata dator sa informeze Agentia pe loc cu privire la nemultumirile sale, pentru a da posibilitatea acesteia sa faca diligentele necesare pentru remedierea situatiei survenite intre Turist si Prestatorul final. Datele de contact ale Agentiei: Telefon: 0040725173730, 0040725238464, email: office@classyromania.com 
10.2 Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
Daca Agentia, in conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.
10.3 In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substanţial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate rezilia prezentul contract fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara, reducerea pretului si/sau despagubiri rezonabile si justificabile.
10.4 Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei de judecata de la sediul Agentiei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
10.5 Vor fi luate in considerare numai reclamatiile in scris si facute in nume personal. Orice reclamatie a Calatorului trebuie facuta pe loc, in scris si in nume personal, mai intai la Prestatorii de servicii/furnizori locali, dupa care si la Agentie. Reclamatiile verbale/telefonice nu pot fi luate in considerare, insa pot ajuta la clarificarea/rezolvarea eventualelor nemultumiri sau neintelegeri intre Calator si Prestatorul final, prin interventia si medierea de catre Agentie in timp util.
10.6 Asigurari - Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria IF-i, NR. 3982/20.12.2023, valabila pana la data 14.01.2025, care este afisata pe pagina web a agentiei de turism: www.classyromania.com. 
Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
10.7 In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
10.8 Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie, precum si sumele necesare repatrierii acestuia
10.9 Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”). Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
10.10 Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale și transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfașoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.
10.11 Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XI. Dispozitii finale
11.1. Contractul impreuna cu termenii si conditiile generale au fost incheiate in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.


Agentia CLASSY ROMANIA   
Reprezentantul:                                                                                                               
                                                                                                                     
Semnatura călător/ reprezentant călător


DECLARATIE PRIVIND CONSIMTAMANTUL ACORDAT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP DE MARKETING
 
Prin semnarea contractului, calatorul declara in mod expres si este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal (nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de corespondenta) sa fie transferate catre parteneri din tari terte, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar in scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv in vederea achizitionarii serviciilor turistice mentionate la art. 1.

Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018, atat in e-mail. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.

CLASSY ROMANIA informeaza călătorul cu privire la faptul ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal, se realizeaza in scopul rezervarii serviciilor contractate. Sursa din care provin datele cu caracter personal este contractul cadru incheiat cu Agentia, sau informatiile furnizate Agentiei in legatura cu executarea contractului. Astfel, in anumite situatii, datele cu caracter personal ale călătorului vor fi utilizate cu scopul transmiterii unor mesaje de marketing, oferte, stiri, informari, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente, sau cu scopul realizarii unor sondaje de opinie.

Călătorul isi poate retrage oricand consimtamantul acordat, prin adresarea unei cereri Agentiei de turism organizatoare, respectiv societatea CLASSY MOMENTS SRL
Executarea contractului cadru nu este conditionata in niciun fel de semnarea prezentei declaratii de consimtamant, valabilitatea contractului nefiind afectata in situatia in care călătorul nu isi exprima consimtamantul, doar in cazul in care pentru efectuarea rezervarii nu sunt necesare date cu caracter personal.

□  Imi exprim consimtamantul         
□  Nu imi exprim consimtamantul

Semnatura călător/ reprezentant călătorAnexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie
nr.  …  din …
 
Călătorul/reprezentantul călătorului, doamna -------------------- declara ca Agentia de turism Classy Romania, respectiv societatea CLASSY MOMENTS SRL, cu sediul (punct de lucru) in Intrarea Eliza Moroiu nr. 7, parter, Ap. 2, Sector 4, Bucuresti inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/3087/2012 CIF: RO29930559 tel. 0725173730, 0725238464, email. office@classyromania.com,  titular al licentei de turism nr. 727/ 22.01.2019 in calitate de agenţie de turism organizatoare, i-a facut, inainte de incheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, informarea de mai jos si i-a transmis toate celelalte date necesare pentru incheierea contractului in deplina cunostinta de cauza, dupa cum urmeaza:
Atunci când combinatia de servicii de călătorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. Agenția de turism organizatoare va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu. In plus, conform legislatiei, societatea detine protectie pentru a va rambursa sumele încasate de aceasta de la dvs si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventă.
Agenția de turism organizatoare este societatea CLASSY MOMENTS SRL, cu sediul (punct de lucru) in Intrarea Eliza Moroiu nr. 7, parter, Ap. 2, Sector 4, Bucuresti inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/3087/2012, CIF: RO29930559 tel. 0725173730, 0725238464, email office@classyromania.com, titular al licentei de turism nr. 727/22.01.2019 si polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria IF-i, NR. 3982/20.12.2023, valabila pana la data 14.01.2025, emisa de catre Societatea de Asigurare – GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA. Drepturi principale in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
-călătorii primesc -călătorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
- exista intotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse in contract.
- călătorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
- călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare
- pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in contract, si in orice caz nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, călătorul poate inceta contractul. In cazul in care agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul de a creste pretul, călătorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.
- călătorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, călătorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.
- călătorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de exemplu in cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul in plus, călătorii au posibilitatea de a inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvate si justificabile.
- in cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema, călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzator.
- agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta in cazul in care călătorul se afla in dificultate.
- in cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa, platile vor fi rambursate. In cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus in pachet, repatrierea călătorilor este garantata. Agentia de turism organizatoare societatea CLASSY MOMENTS SRL, are licenta de turism nr. 727/22.01.2019 si polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria IF-i, NR. 3982/20.12.2023, valabila pana la data 14.01.2025, emisa de catre Societatea de Asigurare – GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA. Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism Classy Romania (www.classyromania.com ).  Călătorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea competenta - Ministerul Turismului - Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, e-mail: registratura@mturism.ro, in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentiei de turism organizatoare.
In sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se intelege agentia de turism organizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018. In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233. Deasemenea, călătorul a primit de la Agentia de turism organizatoare si urmatoarele informatii:

a) Principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
- destinatia (destinatiile) călătoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, agentia de turism organizatoare informeaza călătorul cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere
- locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie
- serviciile de masa oferite
- vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului
- daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului
- daca posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii de călătorie depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate serviciile respective
- situatia in care călătoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea călătorului, informatii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile călătorului
- numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 13 alin. (5) lit. e) din OG nr. 2/2018 inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea contractului, daca nu se intruneste acest numar;
Toate aceste detalii se pot regasi in detaliile pachetului comercializat, in contract, in programul detaliat sau orice alta anexa aferenta produsului comercializat.
b) Pretul total al pachetului de servicii de călătorie este de …  iar avansul este de …
c) Conditii si modalitatile de plata.
Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de călătorie, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat.
Călătorul are obligatia sa achite 30% din pretul total al pachetului de servicii in termen de 24 de ore de la incheierea prezentului contract, iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de plecarea in călătoria turistica/inceperea programului de călătorie. Daca prezentul contract este incheiat cu mai putin de 21 zile, pretul total va fi achitat integral la data semnarii contractului. Acestea sunt conditiile standard insa vor fi inlocuite de cele communicate mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive.
Nerespectarea de catre călător a termenelor de plata dă dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul fara notificare in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
d) Informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie.
e) Informatii privind posibilitatea călătorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de agentia de turism organizatoare.
f) Informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre călător sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.
Prezenta anexa face parte integranta din contract.
 
Semnatura călător / reprezentant călător
  Data